Aanvullingen voor mensen met een laag inkomen

geld

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Er zijn in Woudenberg verschillende mogelijkheden om uw inkomen aan te vullen.

Voor gezinnen met kinderen zijn er nog meer regelingen. Ga daarvoor naar de pagina Vergoedingen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.

Voor volwassenen gelden de volgende vergoedingen:

Verenigingsactiviteiten

U kunt per jaar € 215,- per persoon aanvragen om bijvoorbeeld te sporten of het lidmaatschap van een vereniging te betalen. Bovenop dit bedrag kan een vergoeding worden verstrekt voor vrij zwemmen (maximaal 2 x 12 badenkaart gebaseerd op de tarieven van zwembad Octopus). Neem contact op met De Kleine Schans om te kijken of deze regeling voor u geldt.

Culturele activiteiten

U kunt per jaar € 390,- aanvragen voor muziekles. Daarnaast kunnen de kosten voor een museumjaarkaart, het cultureel jongerenpaspoort en het lidmaatschap van de bibliotheek vergoed worden. Neem contact op met De Kleine Schans om te kijken of deze regeling voor u geldt.

Hoe kunt u extra geld aanvragen?
U kunt bij De Kleine Schans een aanvraag indienen. Uiterlijk binnen acht weken hoort u van De Kleine Schans of u het extra geld krijgt.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Wilt u kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke belastingen? Ga dan voor meer informatie naar de website van de gemeente

Individuele inkomenstoeslag
Heeft u 3 jaar of langer een minimum inkomen (uitgezonderd studiefinanciering)? En bent u tussen de 21 en 67 jaar? Dan kunt u in aanmerking komen voor een individuele inkomenstoeslag. Deze toeslag is bedoeld om extra uitgaven op te vangen en wordt één keer in het jaar uitbetaald.

Elk jaar wordt de hoogte van de Individuele Inkomenstoeslag opnieuw vastgesteld.
Dat komt omdat de toeslag 40% van de bijstandsnorm bedraagt, en deze bijstandsnorm verandert elk jaar.

Per 1 januari 2020 gelden onderstaande bedragen voor de Individuele Inkomenstoeslag:

Alleenstaande                             € 421,-
Alleenstaande ouder                   € 542,-
Gehuwden/samenwonenden      € 602,-

Voedselbank
Voedselbank Amersfoort heeft een uitdeelpunt in Woudenberg. Elke vrijdag van 13.00 – 13.30 uur worden bij de Eben Haëzer, Schoutstraat 8a (ingang aan achterzijde via de Middenstraat), voedselpakketten uitgedeeld. Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Rijk Beumer via het telefoonnummer 033-8873678 of 06-40499934 of via de website www.voedselbankamersfoort.nl.

Klanten van de voedselbank kunnen ook terecht bij de kledingbank in Amersfoort, tel. 06-48800201, de speelgoedbank in Amersfoort, tel. 06-49937783 en de dierenvoedselbank in Amersfoort, tel. 06-55142780.

Stichting Burgerinitiatief Woudenberg
Stichting Burgerinitiatief Woudenberg is er voor mensen die in (verborgen) armoede leven. Ze stellen levensmiddelen beschikbaar en werken nauw samen met ondernemers, organisaties en fondsen. Meer informatie over de stichting via https://stichtingburgerinitiatiefwoudenberg.nl/ 

 

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties