Armoede (welzijn)

Nederland behoort tot de rijkste landen van Europa, maar ook in Nederland is armoede. Er is een grote kans op ernstige armoede bij eenoudergezinnen, mensen met een niet-westerse achtergrond, bijstandsontvangers en alleenstaanden onder de 65 jaar, volgens onderzoeken van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Armoede uit zich onder andere in sociale uitsluiting, gezondheidsproblematiek, beperkt toegang tot onderwijs en beperkte financiële middelen. In 2018 moesten 584 duizend van de bijna 7,4 miljoen huishoudens rondkomen van een laag inkomen. Dit waren er net zoveel als in het voorgaande jaar. 

Woon je in Woudenberg en heb je moeite met maandelijks financieel rondkomen? Hieronder staan een aantal organisaties vermeld waar je dan bij terecht kunt.:


Schulphulpverlening
- IDH Schuldhulp
- Plangroep

Materiële ondersteuning
- Stichting burgerinitiatief Woudenberg
- Stichting De Boom
- De Voedselbank

Kleding reparaties
- Repaircafé

Kringloopwinkels
Kringloopwinkel Woudenberg
Dorcaswinkel Woudenberg

 

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties