Buurtgezinnen.nl in Woudenberg

Mother

Buurtgezinnen.nl ondersteunt overbelaste gezinnen in Woudenberg

Sinds kort kunnen gezinnen in de gemeente Woudenberg waar het om wat voor reden even niet lekker loopt, een beroep doen op Buurtgezinnen.nl. De gemeente is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Buurtgezinnen.nl. Dit is een onafhankelijke stichting die opvoedondersteuning biedt aan overbelaste gezinnen.

Aandacht voor het kind

In iedere gemeente wonen gezinnen die overbelast zijn. Problemen als werkeloosheid, ziekte, schulden, relatieproblemen, enzovoort stapelen zich op en worden steeds zwaarder. En dan lukt het niet meer om op ieder moment voldoende tijd en aandacht aan de kinderen te besteden. De kinderen worden hiervan de dupe. Hun groei en ontwikkeling komen in gevaar en soms zelfs hun veiligheid. Het doel van Buurtgezinnen.nl is om het aantal uithuisplaatsingen in Nederland terug te dringen. Samen met gemeente Woudenberg wil Buurtgezinnen.nl er voor zorgen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien in hun eigen gezin.

Ondersteuning bieden

Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven (steungezinnen). Steunouders zijn ervaren ouders, die graag een ander helpen. Zij gaan het vraaggezin ontlasten door te ondersteunen bij de opvoeding. Het vraaggezin en steungezin maken onder leiding van Buurtgezinnen.nl samen afspraken over de inhoud van deze ondersteuning.

Meer informatie: www.buurtgezinnen.nl

 

 

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties