Coronavirus: Hoe gaat De Kleine Schans daarmee om?

Coronavirus 2

Op 12 maart 2020 is er een persconferentie geweest over het coronavirus en daaruit zijn nieuwe maatregelen gekomen die voor het hele land gelden. Hierbij de toelichting wat dat betekent voor De Kleine Schans. Uitgangspunt is dat de dienstverlening voortgezet wordt.  Doel van maatregelen is dat we de verspreiding van het virus tegen gaan. 

Bereikbaarheid

UPDATE: Wij zijn telefonisch (085 0669700) en digitaal (info@dekleineschans.nl) bereikbaar. Met deze manier van werken willen we zo goed mogelijk de landelijke richtlijnen volgen om de inwoners en onszelf te beschermen tegen het corona virus. Formulieren die u wilt inleveren kunnen in onze brievenbus op Schans 29 of tussen 8.30 en 12.00 uur in de doos voor de deur bij de balie.

Huisbezoeken

Heeft u een afspraak voor een huisbezoek met een van onze medewerkers? Dan zal onze medewerker vooraf met u bellen of er ziekteverschijnselen zijn. Huisbezoeken aan oudere mensen proberen we telefonisch af te handelen.
Bij een gesprek waar meerdere mensen bij betrokken zijn, zal onze medewerker proberen de afspraak te verzetten.
Het kan zijn dat onze medewerker vanuit huis werkt, omdat hij of zij verkoudheidsklachten heeft. In dat geval belt hij of zij u om de afspraak telefonisch te doen of te verzetten. Verder is het ook mogelijk dat u zelf verkouden bent of koorts hebt. Voelt u zich niet lekker, dan kijkt u met onze medewerker of het gesprek ook via de telefoon kan.

Activiteiten en spreekuren

Alle activiteiten op de website zijn geannuleerd tot en met 1 juni. Ook de inloopspreekuren van Plangroep (schuldhulpverlening) op maandag en de Formulierenbrigade op vrijdag komen te vervallen. Voor vragen kunt u bellen via 085 0669700 of mailen naar info@dekleineschans.nl.

Hand geven

Het RIVM adviseert om geen handen meer te schudden om de verspreiding van het coronavirus te
beperken. Daarom geven we u geen hand meer. Wij hopen dat u dat begrijpt.

Meer informatie over corona

Op de website van de rijksoverheid leest u het laatste nieuws, wat u moet doen om besmetting te voorkomen en wat u moet doen als u denkt dat u besmet bent. https://www.rijksoverheid.nl/actueel

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties