Financiële hulp bij langdurige ziekte

Heeft u langere tijd zorg nodig? Dan kunnen de kosten behoorlijk oplopen. In Nederland kennen we 3 zorgwetten waaruit uw zorg voor volwassenen betaald kan worden:

  • Zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
  • Wijkverpleging uit de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Wat betekent dit voor uw situatie?

Wilt u in een persoonlijk gesprek advies over wat voor u de mogelijkheden zijn? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee en helpen u op weg. 

Eerst zelf oriënteren?

Wilt u zich eerst zelf oriënteren op de mogelijkheden? Op deze website vindt u handige informatie van Regelhulp onder ‘Regelingen’ die u wellicht verder kunnen helpen. U vindt deze informatie onder ‘Regelingen’ rechtsbovenin het scherm. Meer informatie vindt u ook op;

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties