Gehandicaptenparkeerkaart

Kunt u door een ziekte of beperking met gebruik van hulpmiddelen niet meer dan 100 meter lopen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart. Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op alle gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

Welke soorten gehandicaptenparkeerkaarten zijn er?

Als particulier kunt u 2 soorten gehandicaptenparkeerkaarten aanvragen:

 • bestuurderskaart;
 • passagierskaart.

Daarnaast is er een gehandicaptenparkeerkaart voor zorginstellingen voor het vervoer van de bewoners.
Met deze instellingenkaart is het niet nodig om voor iedere bewoner afzonderlijk een kaart aan te vragen.

Bestuurderskaart aanvragen

U kunt de bestuurderskaart aanvragen als u ten minste een half jaar niet meer dan 100 meter zelfstandig kunt lopen met hulpmiddelen als een stok of krukken. Op de bestuurderskaart staat een hoofdletter B.

De bestuurderskaart is persoonsgebonden en kan in elk voertuig gebruikt worden. U hoeft dus geen eigen voertuig te hebben om de kaart aan te kunnen vragen. Er hoeft ook geen kenteken van uw voertuig op de kaart te staan. U moet wel een rijbewijs hebben.

Passagierskaart aanvragen

Heeft u een handicap en kunt u zelf niet rijden? Dan kunt u een passagierskaart aanvragen. Met deze kaart kan uw chauffeur onder meer op een algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeren. De kaart is persoonsgebonden. Er hoeft dus geen kenteken van een voertuig op de kaart te staan.

Op de passagierskaart staat een hoofdletter P. U kunt deze aanvragen als u ten minste een half jaar met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken, niet meer dan 100 meter zelfstandig kunt lopen. En de hulp van de bestuurder continu nodig heeft bij vervoer van deur tot deur.

Kinderen kunnen ook in aanmerking komen voor de passagierskaart. Zij moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen.

Bestuurderskaart en parkeerkaart voor passagiers aanvragen

U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend rolstoelgebonden bent.

Wanneer kan ik een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen?
U kunt een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen als:

 • U staat ingeschreven in Woudenberg;
 • Uit de medische beoordeling van TriviumPlus blijkt dat:
 • U een beperking heeft die minstens zes maanden duurt;
 • U niet zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk lopend kunt overbruggen;
 • U als passagier daarnaast ook voor het vervoer van deur tot deur steeds afhankelijk bent van hulp van de bestuurder;
  de instelling is toegelaten op grond van artikel 5, eerste lid van de Wet toelating zorginstellingen en verleent zorg waarop aanspraak bestaat op grond van artikel 3.1.1. van de Wet langdurige zorg (WLZ) of op grond van een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Hoe kan ik een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen?
U vraagt een gehandicaptenparkeerkaart aan bij de De Kleine Schans. Van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur kunt u tijdens de vrije inloop langskomen. Samen met u wordt de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart dan geregeld.

Bij de aanvraag neemt u het volgende mee:

 • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • Een kopie van uw rijbewijs (voor een bestuurderskaart)

Kosten gehandicaptenparkeerkaart per 1 januari 2021:

 • Leges voor het in behandeling nemen van uw aanvraag (en verlenging) € 34,10
 • Medisch onderzoek € 142,80

Betalen
U kunt pinnen of een factuur opgestuurd krijgen. Als uw aanvraag wordt afgewezen, krijgt u 60% van de leges terug.

Hoe lang duurt een aanvraag?
U krijgt binnen 8 weken antwoord op uw aanvraag.

Hoe lang is mijn gehandicaptenparkeerkaart geldig?
Een Europese gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig. Een kaart kan voor een kortere periode worden afgegeven, als verwacht wordt dat uw gezondheid zal verbeteren.

Melden dat een Europese gehandicaptenparkeerkaart niet (meer) wordt gebruikt.
Als een gehandicaptenparkeerkaart niet meer wordt gebruikt ( bijvoorbeeld door overlijden) kunt u dat melden. Neem daarvoor contact op Coöperatie De Schans.

Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen
U kunt bij de gemeente een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Woudenberg.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties