Hulp bij schulden

Lukt het u niet om uw schulden af te lossen of heeft u moeite om rond te komen? Een professionele schuldhulpverlener kan u helpen om een oplossing te vinden voor uw financiële problemen. Een schuldhulpverlener zoekt bijvoorbeeld samen met u naar de oorzaak van uw problemen en kan afspraken maken met schuldeisers.

Spreekuur

UPDATE: vanwege het coronavirus is het inloopspreekuur tijdelijk komen te vervallen. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@dekleineschans.nl. U kunt onze website in de gaten houden voor nieuwe updates.

Iedere maandag van 9.00 tot 10.00 uur is er een inloopspreekuur schuldhulpverlening in De Schans. U kunt daar terecht met uw vragen en/of een aanvraag doen voor schuldhulpverlening. U kunt ook contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak.

Aanvragen van schuldhulpverlening

Wilt u schuldhulpverlening aanvragen? Neem dan contact op met De Kleine Schans. Voor uw aanvraag heeft u de volgende zaken nodig:

  • Identiteitsbewijzen van u en uw eventuele partner
  • Bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en andere gezinsleden
  • Zijn er andere organisaties die u ook helpen met het aflossen of omgaan met uw schulden? Neem dan ook de contactgegevens van deze organisaties mee.

Budgetbegeleiding

Schuldhulpverlening kan u ook hulp bieden in de vorm van budgetbegeleiding. Heeft u problemen om uw uitgaven onder controle te houden? Dan kan budgetbegeleiding voor u mogelijk een goede oplossing zijn. Een schuldhulpverlener helpt u dan bij het beheren van uw inkomsten en uitgaven.

Schuldhulpmaatje

U kunt ook gebruik maken van een schuldhulpmaatje. Een schuldhulpmaatje helpt u bij het ordenen van uw financiële administratie. Ook helpt een maatje u om het aflossen van schulden vol te houden en geen nieuwe schulden te maken. De schuldhulpmaatjes zijn vrijwilligers. Wilt u meer informatie hierover? Neem dan contact op met IDH Schuldhulp via het telefoonnummer 06-30207868 of stuur een e-mail naar info@idhschuldhulp.nl. Voor meer informatie kunt u ook terecht op hun website.

Schuldhulp voor ondernemers

Over Rood begeleidt en ondersteunt ondernemers bij een (door)start, schulden, administratieve achterstanden en bedrijfsbeëindiging. Over Rood is een organisatie zonder winstoogmerk. Bij Over Rood helpen ondernemers elkaar hun problemen op te lossen en te werken aan een financieel gezonde toekomst. Meer informatie vindt u op hun website.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties