Maatjesproject Woudenberg

Girl

Het Maatjesproject Woudenberg koppelt vrijwilligers één-op-één aan iemand die op bepaalde punten in het leven even een coach, mentor of maatje nodig heeft. Het kan gaan om het starten van activiteiten, het bieden van emotionele steun, maar ook om ondersteuning bij de thuissituatie, of het aangaan van sociale contacten. Samen koffie drinken, fietsen, koken, winkelen of gewoon even bijpraten?

Contact

Heeft u vragen over het Maatjesproject? Neem dan contact op met één van de coördinatoren:
- Nancy Hooijer via het telefoonnummer 033 - 303 444
- Tineke Smallenbroek via het telefoonnummer 085 - 0669772

U kunt ook een mail sturen naar maatjesproject@dekleineschans.nl  

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties