Mantelzorg: lange tijd zorgen voor iemand anders

relax

U bent mantelzorger als u langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. U bent dan geen beroepsmatige zorgverlener, maar zorgt voor diegene omdat u een persoonlijke band met hem of haar heeft.

Bent u mantelzorger? Dan kunt u zich aanmelden bij het Steunpunt Mantelzorg. Het Steunpunt Mantelzorg is er voor het bieden van een luisterend oor, het geven van advies en ondersteuning en kan ook thema bijeenkomsten of lotgenotencontact initiëren. Lees hier meer over wat het Steunpunt Mantelzorg voor u kan betekenen. 

Aanmelden als mantelzorger

Om onze ondersteuning zo goed mogelijk te laten aansluiten op uw wensen, vragen wij u zich als mantelzorger aan te melden. Op die manier kunnen we u informeren over voorziening of bijeenkomsten die voor u interessant kunnen zijn. Ook kunt u ons via deze weg laten weten waar uw ondersteuning behoeften liggen. 

Aanmelden als mantelzorger 

 

 

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties