Mondkapje op bij onze balie

logo

Komt u langs bij de balie van De Kleine Schans? Dan wordt u geacht een mondkapje te dragen.
Ook medewerkers van De Kleine Schans dragen een mondkapje in de publieke ruimte. Het dragen van een mondkapje is een extra maatregel van de rijksoverheid die geldt naast de hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstand.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties