Onafhankelijke cliëntondersteuning

De gemeente Woudenberg is wettelijk verplicht om haar inwoners gratis onafhankelijke hulp aan te bieden. Inwoners van Woudenberg kunnen hiervoor terecht bij MEE en Helpende Handen. Zij denken mee, staan naast de inwoner, geven informatie en advies op maat over bijvoorbeeld zorgtaken, opvoeding, onderwijs, wonen, werk of inkomen.

Samen met de cliëntondersteuner wordt gezocht naar de beste oplossing voor de vraag of het probleem dat de inwoner ervaart. De ene keer zijn wat tips en adviezen voldoende en is er een passende oplossing in de eigen omgeving. De andere keer is er net iets meer nodig en vinden er een of meerdere gesprekken thuis plaats. Of de ondersteuner gaat mee met een gesprek met de gemeente, het UWV, op school of met de huisarts. Een ontmoeting met een van onze ervaringsdeskundigen kan ook helpend zijn. Ook kan een cliëntondersteuner helpen bij het opstellen van een persoonlijk- of ondersteuningsplan. Verder kunt u met klachten over dienstverlening of zorg bij hen terecht. Zij zorgen dat er bemiddeld wordt en als er geen passende oplossing wordt gevonden, weten zij waar de klacht vervolgens neergelegd kan worden.

Gratis Hulp

MEE en Helpende Handen zijn onafhankelijk. Dat betekent dat zij naast u staan. Samen kijken naar wat het beste is voor u. Zodat u uiteindelijk zelf keuzes kunt maken die bij u passen. De hulp is kosteloos. U heeft geen verwijzing nodig en u betaalt geen eigen bijdrage.

Bel of stuur een e-mail

Voor informatie, advies en ondersteuning kunt u rechtstreeks contact opnemen. Wij helpen u graag. Ook in de Coronatijd zijn we gewoon bereikbaar.

MEE: T 033 303 43 54 - E woudenberg@mee-ugv.nl -I www.mee.nl

HELPENDE HANDEN: T 0348 48 99 70 info@helpendehanden.nl - www.reformatorischzorgloket.nl

  • De cliëntondersteuner

“Ik vind het ontzettend boeiend dat je bij mensen thuis op de koffie gaat om hun specifieke situatie te horen, dat maakt dat elke dag weer totaal anders is. Ik vind het leuk om mee te gaan naar instanties om ook zelf te ontdekken waar mensen tegenaan kunnen lopen. Bij die instanties kunnen we dan een vertaalslag maken tussen de instantie en de inwoner, waardoor de cliënt zich gehoord weet. Ik ging eens mee naar de huisarts omdat de cliënt het idee had dat hij van het kastje naar de muur werd gestuurd. Doordat ik een vertaalslag maakte tussen deze twee mensen en met de huisarts concreet de opties op een rijtje zette, kon de cliënt ervaren dat hij wel zelf iets te kiezen had. Deze werkwijze is eigenlijk de eerste stap in ons werk, dat we in gesprek gaan om te ontdekken wat precies de vraag of het probleem is. We gaan samen om de tafel en leggen de situatie open. Dat helpt om samen te werken aan een oplossing.”

  • De cliënt

Lenie (34) vertelt over de hulp van MEE: “Ik zocht ondersteuning bij een aanvraag Wet langdurige zorg (Wlz) voor mijn dochter Maaike van 8. Maaike heeft een intensieve zorgbehoefte en moet constant onder toezicht zijn. Een PGB zou mij helpen zodat ik meer thuis kan zijn om zelf voor mijn dochter te zorgen. De onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE heeft mij geholpen bij het zelf formuleren van de problematiek en hulpvraag van onze dochter voor in de Wlz aanvraag. Ook hebben we het gesprek met het CIZ samen voorbereid. Dit gaf mij veel vertrouwen. Het gesprek met het CIZ is heel goed verlopen en de Wlz indicatie is toegekend. Voor ons als ouders en onze dochter is er nu meer rust en eigen regie.”

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties