Ont-moetingscentrum Moriahoeve

Het ont-moetings centrum (MoriaHoeve) is voor inwoners van Woudenberg die op zoek zijn naar een gezellige en zinvolle dag invulling met andere mensen om zich heen. Bezoekers die eenzaam zijn, net geïndiceerd zijn voor bijvoorbeeld Alzheimer of een psychische achtergrond hebben. Op het ont-moetingscentrum wordt geen zorg geleverd. Gediplomeerde begeleiders zijn hier altijd aanwezig.

Ont-moetingscentrum van de Moria Hoeve is op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen ondersteunen bij de begeleiding van onze bezoekers. Samen een spelletje doen, wandelen of voor een goed gesprek.
Dat kan op maandag, dinsdag en donderdag in de ochtend van 10.00 tot 13.00, de middag van 14.00 tot 16.00 of een hele dag van 10.00 tot 16.00uur.

Wilma Joosten
Kersentuin 35
3931 SR Woudenberg
06 14021132

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties