Over ons

Dog

Over Coöperatie De Kleine Schans

Er verandert veel in de zorg. Het moet goedkoper en beter en dit is mogelijk. Met dit doel is Coöperatie De Kleine Schans opgericht. Hiermee willen we in Woudenberg doen wat nodig is voor de inwoners. Op zo’n manier dat specifieke zorg pas gebruikt wordt als dit echt nodig is. 

Samen de beste zorg en ondersteuning in Woudenberg organiseren tegen realistische kosten, daar draait het om bij De Kleine Schans. Wij richten ons zich op het welzijn van de inwoners van Woudenberg en willen graag voor hen doen wat nodig is als het gaat om zorg, ondersteuning en gezondheidsvragen. En wel op zo’n manier dat specifieke zorg pas gebruikt wordt als dit echt nodig is. We willen in de eigen omgeving van de inwoners de omstandigheden zo optimaliseren, dat oplossingen in de buurt ontstaan. Hierdoor zal het beter lukken voor de inwoners, deel te blijven nemen aan het dagelijks leven, ook wanneer bepaalde zaken ingewikkeld zijn.

Bij ons werken medewerkers die Betrouwbaar en Betrokken zijn en samen met de inwoner op zoek gaan een passende oplossing en hierbij de juiste Verbinding kunnen maken. Hierop selecteren we onze mensen. Daarnaast creëren we de werkomstandigheden waarin deze voor ons belangrijke kwaliteiten goed gedijen. De medewerkers werken altijd samen met onze inwoners en gaan we uit van de eigen kracht en vitaliteit.  

De Kleine Schans is een coöperatie die op een unieke en vernieuwende manier van samenwerkt  in het sociaal domein. De leden van de coöperatie zijn de gemeente zelf en maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij de transformatie van het sociaal domein in Woudenberg. Een coöperatie is gebaseerd op gelijkwaardigheid. Organisaties die lid zijn van de De Kleine Schans doen dit omdat ze dezelfde waarden delen en hetzelfde denken over samenwerken. Maar vooral omdat ze ervan overtuigd zijn ze samen de beste zorg en ondersteuning in Woudenberg kunnen organiseren tegen realistische kosten. Niet alleen organisaties dragen bij, maar ook inwoners. Inwoners oefenen invloed uit vanuit een inwonersraad. 

Organisatie structuur

Wil jij ook deel uitmaken van deze nieuwe ontwikkeling en geloof jij ook in de eigen kracht van inwoners? Wil jij daaraan bijdragen met jouw kennis en kunde? 

Iedereen doet mee en is belangrijk!

 

Contact met ons opnemen

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties