Bijzondere bijstand

Heeft u een laag inkomen? En plotseling hoge kosten? Dan krijgt u misschien 'bijzondere bijstand' van uw gemeente. Bij bijzondere bijstand gelden een paar voorwaarden:

  • u heeft te weinig inkomen en/of spaargeld of vermogen om de kosten zelf te betalen
  • de kosten zijn bijzonder en noodzakelijk. U krijgt de kosten niet op een andere manier vergoed

U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om bijzondere bijstand te krijgen. U kunt ook bij een minimumloon of een AOW-pensioen bijzondere bijstand krijgen.

Bijzondere, noodzakelijke kosten

Voorbeelden van bijzondere, noodzakelijke kosten zijn:

  • extra kosten door een ziekte of een beperking
  • kosten voor een wasmachine, koelkast of andere huishoudelijke apparatuur
  • kosten voor een opleiding die nodig is
  • kosten voor de eigen bijdrage van het CAK. Dit verschilt per gemeente
  • kosten voor een maaltijdvoorziening
  • kosten vanwege rechtsbijstand en bewindvoering (iemand die uw geldzaken regelt)

Of een uitgave noodzakelijk is, is afhankelijk van uw omstandigheden. Bij bijzondere bijstand kijkt de gemeente naar uw persoonlijke situatie (regeling-op-maat)

Hoogte bijzondere bijstand

De hoogte van de bijzondere bijstand is afhankelijk van de kosten die u maakt. Soms vergoedt de gemeente het hele bedrag. Soms een deel.

Let op: wacht eerst de beslissing van de gemeente af, vóórdat u kosten maakt.

Andere regelingen

Heeft u geen recht op bijzondere bijstand? Dan gelden mogelijk de volgende regelingen:

Meer weten?

  • Op Nibud leest u meer over andere landelijke regelingen

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Bijzondere bijstand'

Alle veelgestelde vragen