Steunpunt mantelzorg

Care

Het steunpunt mantelzorg wordt in Woudenberg uitgevoerd door team Samenleving; onderdeel van de Kleine Schans.Tineke Smallenbroek en Nancy Schimmel zijn aanspreekpunt voor het steunpunt mantelzorg.

Wat is mantelzorg?
Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp. (Definitie Sociaal cultureel planbureau).
Mantelzorg is onbetaalde hulp en kan nooit als een verplichting worden opgelegd. Hulp aan mensen zonder gezondheidsbeperkingen, zoals oppassen op gezonde kleinkinderen, valt buiten de definitie.

Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden soms door elkaar gehaald. Toch zijn het verschillende zaken:

Mantelzorg komt op je pad
Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg: je bent mantelzorger, je wordt mantelzorger of je (hebt) in de toekomst hulp van een mantelzorger nodig. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, ze kunnen hier niet zomaar mee stoppen en ze verrichten soms verpleegkundige handelingen.

Voor vrijwilligerszorg kies je
Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Bij de start is er meestal (nog) geen emotionele band. Zij verlenen hun zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband voor een organisatie en verrichten zelden verpleegkundige handelingen.

Landelijke vereniging Mantelzorg
MantelzorgNL is een landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een naaste. De vereniging  informeert mantelzorgers over onderwerpen zoals: wonen, vervangende zorg (respijtzorg), geldzaken en werk.
Op de website www.mantelzorg.nl kunt u alle informatie omtrent mantelzorg terugvinden. Er is ook een mogelijkheid om telefonisch contact op te nemen via de mantelzorglijn: 030-7606055

Beleid omtrent mantelzorg kan per gemeente verschillen. Voor het beleid en regelingen in Woudenberg is het goed om de website van de Kleine Schans te raadplegen. Mocht u niet kunnen vinden wat u zoekt, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 
085-0669700 of een berichtje sturen naar info@dekleineschans.nl.

Registreren als mantelzorger
Mantelzorgers kunnen zich in de gemeente Woudenberg registreren bij het steunpunt mantelzorg.
U kunt een registratieformulier downloaden via de site van de Kleine Schans door te klikken op: 
Aanmelden als mantelzorger. Het formulier kunt u ook afhalen bij de balie van de Kleine Schans. Het ingevulde formulier kunt u sturen naar steunpuntmantelzorg@dekleineschans.nl of afgeven bij de balie van de Kleine Schans.

Wanneer het formulier retour is gestuurd bent u officieel geregistreerd en wordt u via de mail (na toestemming) geïnformeerd over bijvoorbeeld activiteiten die worden georganiseerd voor mantelzorgers, (landelijk)beleid en de dag van de mantelzorger.
Door mantelzorgers te registreren krijgt ook de gemeente zicht op de aantallen en kan daar mogelijk beleid op aanpassen.

Welke professionals helpen mantelzorgers
Op de site van mantelzorgNL kunt u een overzicht vinden van professionals die mantelzorgers kunnen ondersteunen. Dit kunnen zorgprofessionals (bijvoorbeeld huisarts of fysiotherapeut)zijn, maar ook professionals uit het sociaal domein (bijvoorbeeld sociaal team of WMO loket) en mantelzorgspecialisten (bijvoorbeeld mantelzorgmakelaar of onafhankelijk cliëntondersteuner).

In Woudenberg kunt u voor advies en voorlichting terecht bij:

 • Onafhankelijke cliëntondersteuning MEE (ook voor ondersteuning bij aanvraag WLZ)
 • Onafhankelijke cliëntondersteuner Helpende Handen (reformatorische belangenvereniging)
 • Steunpunt Mantelzorg
 • Mantelzorgmakelaardij
 • Heeft u een WLZ indicatie, dan kunt u contact opnemen met het WLZ team
 • Keten Casemanagers Dementie

Voor meer informatie en contactgegevens met betrekking tot advies en ondersteuning klikt u hier
Een overzicht van ondersteuningsmogelijkheden in Woudenberg kunt u hier vinden.

U kunt contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg als u geen antwoord kunt vinden op uw vraag of als u behoefte heeft aan een luisterend oor. Het steunpunt mantelzorg organiseert activiteiten gedurende het jaar voor mantelzorger. Ook organiseert het steunpunt ieder jaar rond 10 november de dag van de mantelzorger.

Wij vinden het belangrijk om ook in de gemeente Woudenberg aandacht te hebben voor de mantelzorgers.

Regelingen voor Mantelzorgers in Woudenberg

WMO
Er zijn geen specifieke regelingen voor mantelzorgers in Woudenberg.
Iedere inwoner van Woudenberg die in aanmerking denkt te komen voor een WMO voorziening kan contact opnemen met de Kleine Schans. Medewerkers van het WMO loket beoordelen de aanvraag.

Werk en Inkomen
In de verordening sociaal domein is opgenomen dat er geen tegenprestatie (in geval van bijstandsuitkering) gedaan hoeft te wanneer er spraken is van mantelzorg,

Artikel 52. Mantelzorg Het college draagt geen tegenprestatie op indien een belanghebbende mantelzorg verricht voor zover het verrichten van mantelzorg naar het oordeel van het college redelijkerwijs noodzakelijk is.

Wanneer er sprake is van een WW uitkering dan kan er bij het UWV een ontheffing aangevraagd worden voor de sollicitatieplicht (max. 6 maanden). Werk en inkomen voorziet verder niet in specifieke regelingen voor mantelzorgers in Woudenberg.
Wanneer u valt onder Werk en Inkomen kunt u contact opnemen voor de aanvraag van algemene regelingen. Er wordt gericht advies gegeven op de individuele situatie.

Parkeerkaart en aanvraag gehandicaptenparkeerplaats
Aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart gaat via het aanvraagformulier dat bij de balie van de Kleine Schans kan worden opgevraagd en ingeleverd. Lees eerst de voorwaarden goed door op https://www.dekleineschans.nl/gehandicaptenparkeerkaart. Een onafhankelijke organisatie doet de keuring en er zijn altijd kosten aan verbonden, ook als de aanvraag afgekeurd wordt.

Pas als men een gehandicaptenparkeerkaart in bezit heeft, kan men bij de gemeente Woudenberg een parkeerplaats aanvragen. Voorwaarden zijn dat de passagier volledig afhankelijk moet zijn van een ander en niet alleen gelaten kan worden. Klik hier voor meer informatie.

Blijverslening gemeente Woudenberg
De blijverslening is een persoonlijke lening of hypotheek tegen gunstige voorwaarden die het senioren mogelijk moet maken om langer in hun huis te blijven wonen.

Denk bijvoorbeeld aan het:

 • weghalen van drempels
 • geschikt maken van de badkamer voor verzorging
 • realiseren van een slaapkamer en badkamer op de begane grond
 • plaatsen van beugels in toilet en douche
 • het plaatsen van een traplift

Het geld wordt in een bouwdepot gestort waaruit de aannemer wordt betaald. Elke gemeente hanteert een ander maximum bedrag.
Bij de gemeente Woudenberg kunt u een blijverslening aanvragen. Via deze link wordt uitgelegd hoe u deze lening aan kunt vragen.

Mantelzorg waardering
In Woudenberg heeft de gemeente ervoor gekozen om alle geregistreerde mantelzorg een waardering te geven in de vorm van een attentie.

Steunpunt mantelzorg verzorgt ieder jaar deze attentie en deze wordt op de dag van de mantelzorg uitgereikt aan alle geregistreerde mantelzorgers.

Vervangende zorg (respijtzorg)
U kunt alleen goed voor een ander zorgen, als u de zorg kunt combineren met andere belangrijke dingen in uw leven: werk, gezin, vrienden, studie en ontspanning. Daarvoor bestaat vervangende zorg. Ook wel respijtzorg genoemd.

Er zijn verschillende manieren om de zorg voor een familielid, vriend of buur met anderen te delen. Dit kan met vrienden, familie of buren of met vrijwilligers. Het kan één keer of vaker en bij u thuis of ergens anders. Welke zorg u kiest hangt af van uw wensen en de wensen van degene voor wie u zorgt. Soms wordt de zorg door de gemeente betaalt en soms vergoedt de zorgverzekeraar ook een aantal uur opvang.

Op de site van mantelzorgNL kunt u alle informatie vinden over vervangende zorg (respijtzorg) en bij wie u dit kunt aanvragen

Wanneer u vervangende zorg wilt aanvragen en deze wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar, dan kunt u in Woudenberg contact opnemen met het Sociaal Team via 085 0669 700.
Wilt u gebruik maken van een informele vorm van ondersteuning en/ of ontmoeting, dan kunt u contact opnemen met team Samenleving (maatjesproject). U kunt hier kijken in het overzicht van (collectieve) ontmoetingsmogelijkheden in Woudenberg.

Jonge mantelzorgers (leeftijd van 12 t/m 18 jaar)
Is er bij jou thuis iemand lang ziek, gehandicapt, verslaafd, in de war of depressief? Maak je je daarover vaak zorgen? Moet je thuis vaak meehelpen? Of zorg je vaak voor je familielid? Dan ben jij een jonge mantelzorger!

Het zorgen voor een familielid, in combinatie met je opleiding, vrienden en hobby’s is pittig, helemaal in deze tijd. Hoe zorg je nou goed voor jezelf? En welke ondersteuning is er voor je? Een paar tips:

 • Deel je zorg
  Praat over je situatie met iemand die je vertrouwt. Je zult merken dat het oplucht om je zorgen te delen.
   
 • Bespreek het op school of op je werk
  Vertel aan je leraar, mentor, decaan of leidinggevende over je thuissituatie. Door te laten weten dat je iemand om je heen hebt die zorg nodig heeft, groeit het begrip voor jou. Bijvoorbeeld als je een keer iets niet af hebt of er een keer niet bent. Ook kan je omgeving dan meedenken of er dingen zijn die jou kunnen helpen.
   
 • Geef aan wanneer het te veel is
  Misschien kunnen mensen in je omgeving wat van je overnemen. Dat is niet egoïstisch, maar echt nodig om het vol te houden. Weet je niemand? Vraag dan om hulp bij de Mantelzorglijn, wij kunnen je doorverwijzen naar iemand in jouw omgeving die je verder kan ondersteunen. Ook kun je je zorgen of problemen bespreken met de zorgprofessionals van jouw familielid.
   
 • Blijf leuke dingen doen 
  Het blijft lastig, want je bent al zo druk. Maar tijd voor jezelf is heel belangrijk! Ga als het even kan lekker sporten en probeer met vrienden te blijven afspreken. Zo heb je afleiding en sta je er niet alleen voor.
   
 • Zoek informatie 
  Is iets niet duidelijk over de ziekte of handicap? Het is voor jezelf dan prettig hierover vragen te stellen aan je familie, huisarts of een verpleegkundige. De antwoorden kunnen je geruststellen.                                                                                                                    

Het steunpunt jonge mantelzorgers is in Woudenberg ondergebracht bij “het Jeugdpunt”. Klik hier voor een verwijzing naar de website. 

Helaas is er in Woudenberg op dit moment geen aanbod voor jonge mantelzorgers onder de 12 jaar.

Bron: mantelzorgnl

 

 

 

Landelijke regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties