Verhuizing

logo

Het kantoor van Zorgcoöperatie De Kleine Schans verhuist per eind 2021 van het MFC De Schans naar het Cultuurhuis aan de Dorpsstraat in Woudenberg naar het gedeelte waar nu de Rabobank zit.
“We verheugen ons erop dat we door de verhuizing naar deze prachtige plek in het dorpshart, straks nog dichter bij de inwoners van Woudenberg zullen staan en onze dienstverlening hier goed, misschien zelfs beter, kunnen uitvoeren. Er gebeurt veel in het Cultuurhuis en het biedt ons de mogelijkheid om nog beter aan te kunnen sluiten bij de basisvoorzieningen in Woudenberg!”, aldus Ellen van der Vlist, directeur Coöperatie Kleine Schans.

Door de coöperatie onder te brengen in het Cultuurhuis versterkt dit enerzijds de samenwerking met en tussen de partners en anderzijds komt het Cultuurhuis hierdoor met een breder aanbod. Of het nu gaat om zorg, ondersteuning, educatie, vrijetijdsbesteding of gezondheidsvragen, de (basis)voorzieningen vallen straks onder één dak waarbij het welzijn van de inwoners centraal blijft staan. 

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties