Vrijstelling van de leerplicht artikel 5 lid a

Wat moet u doen bij artikel 5 lid a van de Leerplichtwet?

Sinds de invoering van passend onderwijs is het in sommige gevallen ook voor kinderen met specifieke zorg en/of onderwijsbehoeften mogelijk om naar school te gaan. Scholen spannen zich in om ieder kind een passende onderwijsplek te geven. Waar nodig met extra zorg en ondersteuning. Bij een aanvraag voor vrijstelling van de leerplicht wordt daarom vanuit sociaal medisch oogpunt en vanuit passend onderwijs gekeken.

Een aanvraag voor een vrijstelling artikel 5 onder a wordt in de meeste gevallen eerst beoordeeld door de Beoordelingstafel. Dit team van experts bestaat uit een onafhankelijk aangestelde GGD jeugdarts, iemand van het Samenwerkingsverband en bijvoorbeeld de betrokken wijkteammedewerker. Samen kijken zij of er mogelijkheden zijn voor uw kind om naar een school te gaan. Of dat er toch een vrijstelling nodig is.

Beoordeelt de Beoordelingstafel dat uw kind naar school kan? Dan vraagt zij Samenwerkingsverband De Eem (voor kinderen tot 12 jaar) of Eemland (voor kinderen vanaf 12 jaar) ervoor te zorgen dat uw kind kan worden toegelaten tot een passende school. Heeft de Beoordelingstafel beoordeeld dat uw kind (nog) niet naar school kan? Dan ontvangt u van de Beoordelingstafel een ‘sociaal medisch advies’ (SMA). Hiermee kunt u bij leerplicht beroep op vrijstelling doen.

Met de beslisboom kunt u nagaan of uw aanvraag bij de Beoordelingstafel hoort:

/download/712-beslisboom.pdf

Ga naar de website van samenwerkingsverband De Eem of Eemland voor meer informatie en de benodigde formulieren:

website samenwerkingsverband De Eem (tot 12 jaar)

website samenwerkingsverband Eemland (vanaf 12 jaar)

Vragen of hulp nodig bij deze procedure? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar of met het Samenwerkingsverband (SWV):

Leerplicht gemeente Woudenberg
teamleerplicht@dekleineschans.nl 
14 033

Contactgegevens SWV De Eem (basisonderwijs) 
033 760 91 11 
info@swvdeeem.nl

SWV Eemland (voortgezet onderwijs) 
033 448 0304 
info@swveemland.nl

Heeft u bovenstaande procedure doorlopen? En heeft u uw formulier Aanvraag beoordeling vrijstelling leerplicht met een sociaal medisch advies retour ontvangen van het samenwerkingsverband? Stuur dit formulier en het sociaal medisch advies dan naar leerplicht. Dat kan op verschillende manieren:

door de documenten te mailen naar teamleerplicht@dekleineschans.nl 

door de documenten per post toe te sturen naar Leerplicht Gemeente Woudenberg, Schans 29
3931 KJ Woudenberg 

Bij u in de buurt

Landelijke regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties