Vrijstelling van de leerplicht artikel 5 lid b

Stel een verklaring op waarin u toelicht welke bedenkingen u heeft tegen de levensbeschouwelijke of godsdienstige (dus niet pedagogische) richting van alle scholen of onderwijsinstellingen binnen redelijke afstand van uw woning, waarop uw kind(eren) geplaatst zou(den) kunnen worden. Let op: u kunt geen bedenkingen uiten tegen de richting van een school waarop uw kind het jaar voorafgaand aan uw beroep op vrijstelling ingeschreven is geweest.

Wilt u uw aanvraag per e-mail of post versturen? Maak dan gebruik van het formulier Beroep op vrijstelling inschrijvingsplicht 5 b of c:

/download/713-formulier-beroep-op-vrijstelling-inschrijvingsplicht-artikel-5-lid-b-en-c.pdf

Stuur het formulier en uw verklaring met uw bedenkingen naar:

Leerplicht Gemeente Woudenberg, 
Schans 29
3931 KJ Woudenberg 

Landelijke regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties