Vrijstelling van de leerplicht artikel 5 lid c

Vraag de directeur van de school in het buitenland om een bewijs/verklaring dat uw kind daar onderwijs gaat volgen. In de verklaring moet in elk geval het volgende staan:

  • naam en contactgegevens van de school in het buitenland
  • naam en geboortedatum van uw zoon/dochter
  • datum van inschrijving op de school in het buitenland
  • startdatum
  • klas en type onderwijs
  • een stempel van de school
  • een handtekening van de directeur

Is de verklaring in een andere taal dan Nederlands, Engels, Duits of Frans? Dan moet u een vertaling door een erkend vertaalbureau toevoegen.

Heeft u de verklaring van de buitenlandse school ontvangen? Maak dan gebruik van het formulier Beroep op vrijstelling inschrijvingsplicht 5 b of c:

/download/713-formulier-beroep-op-vrijstelling-inschrijvingsplicht-artikel-5-lid-b-en-c.pdf

Stuur het formulier en de verklaring van de buitenlandse school naar:

Leerplicht Gemeente Woudenberg
Schans 29
3931 KJ Woudenberg 
teamleerplicht@dekleineschans.nl 

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties