Vroeg Eropaf biedt op tijd hulp bij schulden

Pinnen

Samen met Coöperatie De Kleine Schans, Omnia Wonen, PLANgroep en IDH Schuldhulpmaatjes hebben we het plan voor Vroeg Eropaf uitgewerkt. Samen gaan we aan de slag om geldproblemen bij inwoners sneller in beeld te brengen. Zo willen we ervoor zorgen dat zij eerder hulp krijgen en betalingsachterstanden niet verder stijgen. 

Hoe werkt het?
Als iemand bij twee of meer instanties een betalingsachterstand heeft, krijgen wij een melding. Een medewerker van PLANgroep schuldhulpverlening en een medewerker van Coöperatie De Kleine Schans gaan langs bij de inwoner waar het om gaat. Het is niet verplicht om mee te werken. De instanties die mee doen aan Vroeg Eropaf en gegevens over betalingsachterstanden doorgeven zijn:

  • Omnia Wonen
  • Zorgverzekeraars CZ, VGZ en Zilveren Kruis Achmea
  • Vitens


Hoe zit het met privacy?
Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig om met de gegevens van onze inwoners. Daarom hebben we met elke instantie die mee doet een convenant afgesloten. Daarin hebben we afspraken gemaakt hoe we omgaan met de informatie over betalingsachterstanden.

Waarom doen we dit?
De drempel om hulp te zoeken is vaak hoog. Mensen melden zich pas als de situatie al uit de hand is gelopen. Veel mensen voelen zich schuldig, of schamen zich als ze schulden hebben. Deze gevoelens blokkeren vaak de eerste stap richting de oplossing.

 

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties