Werk voor mensen met een beperking

Heeft u een beperking en wilt u graag aan het werk, maar is het lastig om een baan te vinden? Misschien komt u in aanmerking voor een baan via de Banenafspraak. De Banenafspraak is er speciaal voor mensen met een beperking voor wie werken niet altijd vanzelfsprekend is. Het kan ook zijn dat u kunt werken maar dat er extra begeleiding of aanpassingen nodig zijn die een gewone werkgever niet kan bieden. Dan is een beschutte werkplek voor u wellicht de beste manier om te participeren.

Meer informatie hierover kunt u krijgen bij onze werkgeversdienstverlener, Gerard Gijzel. Dhr. Gijzel is bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 085 0669700 of g.gijzel@woudenberg.nl

Landelijke regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties