Langdurige zorg

Heeft u een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of ontvangt u misschien al zorg, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? U kunt rechtstreeks contact opnemen met een cliëntondersteuner van MEE.De cliëntondersteuner is onafhankelijk en denkt met u mee. In de Wet langdurige zorg (Wlz) is geregeld dat u hier gratis gebruik van kunt maken.

T 030 264 22 22

wlz@mee-ugv.nl

Meer informatie over financiële hulp bij langdurige ziekte?

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties